Teppanyaki combo set menus

Kamikaze
₦16,800.00

Kamikaze

Bunyaki

Lobster, black tiger prawns, salmon

₦16,800.00
Kobe
₦16,500.00

Kobe

Bunyaki

Salmon, tuna, chicken

₦16,500.00
Kyoto
₦13,500.00

Kyoto

Bunyaki

Chicken, calamari, black tiger prawns

₦13,500.00
Sansai (Vegetarian)
₦14,000.00

Sansai (Vegetarian)

Bunyaki

Miso soup, namaisai salad, yasai tempura, agedashi tofu

₦14,000.00
Segoi
₦15,800.00

Segoi

Bunyaki

Beef tenderloin, chicken, black tiger prawns

₦15,800.00
Tora Tora Tora
₦17,000.00

Tora Tora Tora

Bunyaki

Calamari, black tiger prawns, salmon

₦17,000.00