Teppanyaki combo set menus

Kamikaze
₦23,000.00

Kamikaze

Bunyaki

Lobster, black tiger prawns, salmon

₦23,000.00
Kobe
₦24,000.00

Kobe

Bunyaki

Salmon, tuna, chicken

₦24,000.00
Kyoto
₦17,500.00

Kyoto

Bunyaki

Chicken, calamari, black tiger prawns

₦17,500.00
Segoi
₦20,000.00

Segoi

Bunyaki

Beef tenderloin, chicken, black tiger prawns

₦20,000.00
Tora Tora Tora
₦22,000.00

Tora Tora Tora

Bunyaki

Calamari, black tiger prawns, salmon

₦22,000.00