Sashimi

13) Salmon Sashimi (4 pieces)
₦6,000.00
14) Bluefin Tuna Sashimi (4 pieces)
₦6,500.00
19) Shrimp Sashimi (4 pieces)
₦5,000.00
17) Eel Sashimi (4 pieces)
₦8,000.00

17) Eel Sashimi (4 pieces)

Bunyaki

₦8,000.00
18) Crab Sashimi (4 pieces)
₦5,000.00

18) Crab Sashimi (4 pieces)

Bunyaki

₦5,000.00
₦8,000.00

16) Scallops Sashimi (4 pieces)

Bungalow Restaurant Online

₦8,000.00
₦7,000.00

15) Hamachi sashimi (4 pieces)

Bungalow Restaurant Online

₦7,000.00