Sashimi

13) Salmon Sashimi (4 pieces)
₦11,000.00

13) Salmon Sashimi (4 pieces)

Bunyaki

₦11,000.00
14) Bluefin Tuna Sashimi (4 pieces)
₦12,000.00
19) Shrimp Sashimi (4 pieces)
₦10,000.00

19) Shrimp Sashimi (4 pieces)

Bunyaki

₦10,000.00
17) Eel Sashimi (4 pieces)
₦15,000.00

17) Eel Sashimi (4 pieces)

Bunyaki

₦15,000.00
18) Crab Sashimi (4 pieces)
₦10,000.00

18) Crab Sashimi (4 pieces)

Bunyaki

₦10,000.00
16) Scallops Sashimi (4 pieces)
₦0.00

16) Scallops Sashimi (4 pieces)

Bungalow Restaurant Online

₦0.00
15) Hamachi sashimi (4 pieces)
₦0.00

15) Hamachi sashimi (4 pieces)

Bungalow Restaurant Online

₦0.00