Sashimi

13) Salmon Sashimi (4 pieces)
₦8,800.00
14) Bluefin Tuna Sashimi (4 pieces)
₦9,300.00
19) Shrimp Sashimi (4 pieces)
₦7,800.00
17) Eel Sashimi (4 pieces)
₦11,200.00

17) Eel Sashimi (4 pieces)

Bunyaki

₦11,200.00
18) Crab Sashimi (4 pieces)
₦8,500.00

18) Crab Sashimi (4 pieces)

Bunyaki

₦8,500.00
16) Scallops Sashimi (4 pieces)
₦11,300.00

16) Scallops Sashimi (4 pieces)

Bungalow Restaurant Online

₦11,300.00
15) Hamachi sashimi (4 pieces)
₦9,400.00

15) Hamachi sashimi (4 pieces)

Bungalow Restaurant Online

₦9,400.00